MANIPULATION PÅ GOTT OCH ONT

 

Man läser och hör att de sk.vardagspsykopatena manipulerar, förvränger sanningen och i förlängningen tar makten över de som vill tro eller inte orkar stå emot, vad är det som händer och varför?

Manipulation är ett normalt inslag i våra liv och förekommer oftare än man tror, vi påverkas dagligen av någon med andra intressen som försöker förändra vad vi ska tro, tycka, tänka och känna, två vanliga exempel är politik och reklam men utbudet är obegränsat, vi kan inte undvika att utsättas för manipulationer och även ibland påverkas tro något som inte har med sanningen att göra.

Nästan all manipulation vi utsätts för kan de flesta hantera, alla människor är utrustade med sunt förnuft och känslan av rätt eller fel, godbitarna tillvaratas och skräpet kastas bort, så långt är allt normalt men manipulation i ont syfte kan ställa till med stora lidanden för en, flera eller många personer.

Intensiv manipulation kan i förlängningen resultera i vad som kallas hjärntvätt, det gamla inlärda mönstret suddas ut helt eller delvis och ersätts av något annat på gott eller ont.

Hjärntvätt kan vara possitivt och framgångsbringande men även destruktivt och nedbrytande, handlar det om att systematiskt pränta in sanning och verklighet i någons medvetande är det possitivt, om manipuleraren tvärt om förvränger sanningen och den verkliga världsbilden blir resultatet desstruktivt

Hjärntvätt i onda syften föregås alltid av manipulation, vanligt är framkallande av rädsla, att skapa en hotbild, falska löften och osanna påståenden.

Manipuleraren framställer alltid sig själv som den sanna vetaren men andras uppfattningar förtalas och nedvärderas,den som låtit sig manipuleras destruktivt och blivit hjärntvättad kan tro så intensivt på manipuleraren att alla normala normer sätts ur spel, viljan att tro förtränger det vi kallar sunt förnuft.

Den destruktiva hjärntvätten kan handla om personen som blivit manipulerad till att döda eller skada någon annan (exempel Knutbydramat)

 Religionstolkaren som övertygar folk att djävulen finns och att syndare ska brinna i evigheter (skrämseltaktik, vem vill brinna för alltid?)

Tron om evigt liv i himmelriket om eget liv offras för att förpassa någon hädare till döden ( här används människor som redskap av ledare med makt)

Familjen som dödar sin dotter på grund av att någon förvrängt tolkning av en religion (långvarig 100% hjärntvätt som satt sunt förnuft ur spel och skapat tvångshandlingar)

Dessa exempel visar hur manipulation och hjärntvätt kan yttra sig, det är lättare än man tror att hamna i ett slavlikt tillstånd där någon eller något annan styr ens liv, människan vill tro och har manipuleraren någon sorts makt kan vem som helst bli ett offer.

Vad har detta med vardagspsykopaten att göra? För att förstå hur någon kan ta makten över ens liv måste man även förstå vad manipulation är och hur lätt man kan hamna i en situation där lögner och overklighet lurar ens medvetande.

Det är inte så att vardagspsykopaten tänker, nu ska jag manipulera och hjärntvätta den där människan, nej denna förstår inte ens själv att det handlar om manipulation, det bara blir så för att det är psykopatens normala inlärda sätt att vara, ett förvrängt beteende denna använder för att vinna makt och framgång.

Hur kan någon manipulera så skickligt? Min uppfattning är att människan utvecklas ständigt och måttet av empati avgör tillvägagångssättet och den personlighet man lär in, helt klart är att psykopater har ingen eller stor brist på empati och där är själva grunden för att utveckla denna personlighetsstörning.

Psykopaten som är känslokall för andras lidanden har bra egenskaper för att bli mästare i manipulation, med tiden har denna lärt sig och upptäckt vad som kan ge makt och vinning.                                                                         En värld av osanningar där lögner, gulligullande, hot, trakasserier, beröm, kärleksförklaringar, förolämpningar, självömkan, att skuldbelägga andra, det finns ingen moralisk gräns för det tillåtna på grund av empatibristen.

Den som imponeras, fattar tycke eller upplever ömma känslor för den manipulerande psykopaten fastnar omedvetet i fällan och går en svår tid tillmötas, en ny tillvaro möts som inte går att förstå genom tidigare erfarenheter.

För att finna svaret på vad som händer eller hänt måste man förstå hur destruktiv manipulation fungerar, med osanningar blir man förd till en ny värld som inte har med verkligheten att göra.

Inser man inte i tid vad som händer kan man hamna i ett tillstånd av hjärntvätt, man förtränger sitt tidigare liv och hamnar i ett slavlikt tillstånd där någon annan styr vad man ska tycka tänka och tro.

Men det kan bli värre, i förlängningen och hjärntvättad kan man hamna i ett tillstånd där man fanatiskt vill tro, är det en sk.vardagspsykopat som styr har nu denna full makt över ett offer.

Det kan bli ännu ännu värre, offret som förträngt sig själv och sitt tidigare liv tror enbart på psykopatens lögner, offret är nu på psykopatens sida och försvarar denna och sig själv mot alla yttre hot, en osynlig mur sätts upp för att utestänga och hindra utomstående att bry sig.

 

 1. Svenne

  Då blir de ju ett otäckt maktkollektiv där fler & fler kan dras in? Hur bryts de T ex på ett företag om säg pykopaterna e chefer, stöttar varann/ rädda bli avslöjade & redan har tolkningsföreträde för dom har position i herarkin? Hur klarar sig ungar med föräldrar som e psykopater? Föräldrar har ju alltid nåt slag tolkningsföreträde?

  • S-O

   Om en chef har psykopatiska drag ser han till att de med lägre ställning blir nickedockor.Om någon inte fogar sig och ifrågasätter chefens dominans ses denna som ett hot som måste sättas på plats.Chefen med stöd av nickedockorna ser till att den uppstudsiga fogar sig eller tvingas bort från sitt arbete, detta sker med trakasserier, förtal och lögner.De fruar och även barnen som har en pappa som är psykopat blir nedtryckta i skoskaftena, en psykopat måste ha 100% makt i sin nära omgivning, stackars dessa fruar och barn de måste leva under slavlika förhållanden och ändå blir aldrig psykopaten tillfreds.

 2. Svenne

  Vem vinner maktkampen, narcissisten e psykopaten? Vem e farligst för andra? Hittar dom personkemi ihop liksom?

  • S-O

   De har det mesta gemensamt när det gäller arten av avvikelser från det normala, psykopaten eller narcissisten är likartsde så man kan slå ihop dem och kalla dessa för psykoisster.Störningen är obotlig, doktorn sa svårt fall och grät strida tårar.Vem vinner av dessa? Hmm- troligen den som skjuter först eller den med stor makt som befaller underlydande att göra smutsjobbet.Psykoisser skyr varandra men men kolliderar deras intressen blir det en maktstrid där rangordningen fastställs, någon av de två måste vika undan död eller levande.Men du psykoissen som segrade var på din vakt, är den förlorande själsfrenden vid livet ruvas på hämnd, vid rätt tillfälle när vinnaren minst anar suddas det belåtna flinet bort.En psykoisse glömmer aldrig ett nederlag, ordningen och makten måste alltid återställas.

 3. Black Box

  Ja, usch ja, vad jag känner igen det där. Det värsta är väl när man upptäcker att man inte är ensam, att människor ständigt råkar ut för psykopater/narcissister utan att det finns någon hjälp att få. Samhällets okunskap är ju i det närmaste total. Jag är också i den situationen att jag ser, på behörigt avstånd förstås, vad mitt ex gör mot andra. Jag vet inte vad jag ska göra, ens om det finns något man kan göra för att få stopp på en sådan person. Har du något tips? Kanske?

  • S-O

   Domare, nämndemän,socialtjänsten och andra lyssnare går i fällan och hjälper psykopaten att förgöra oskyldiga offer.De lyssnar bara på ord och den ärliga som talas sanning blir misstrodd, ärlighet varar inte längst i mötet med en manipulerande lögnmaskin.Vad kan man göra som åskådare? Praktiskt taget ingenting än att stötta offret om man har möjlighet men man måste då förstå att man får ett helvete tillbaka.Lögner håller på att trasa sönder vårat tidigare ärliga samhälle, en osanning uttalas alltid för att skada någon annan eller för att vinna makt, pengar eller andra värdesaker.Hur ska man få stopp på en ljugande och manipulerande psykopat?Eftersom psykopaten är falsk, ondskefull och utan empatiska känslor biter inga ord eller handlingar som utdelas av andra normala empatiska människor. Allt blir liksom för tamt och snällt och det upplever bara psykopaten som svagheter och blir ännu värre.Det enda språk en psykopat förstår är sitt eget onda, denna delar in personer som svaga eller starka, de starka undviks, de snälla och empatiska väljs ut.Ska man vinna över psykopaten måste man vara ondare själv eller slå ihjäl denna och ta sitt straff.Man läser ibland att någon blivit plågad och misshandlad så lång tid att enda utvägen till befrielse är egen eller psykopatens död, det händer att plågoanden får ett grymt straff men oftast är det offret själv som avslutar livet på ett tragiskt sätt.

 4. Black Box

  Det låter inte särskilt upplyftande. Ingen idé att försöka komma åt psykopaten personligen, alltså. Fast det visste jag väl på sätt och vis redan.Finns det någon annan väg att gå? Som det du gör, skriver om det? Läser ”rätt” människor det du skriver här? Känner du att du förändrar någonting?

  • S-O

   Om du läser fler avsnitt i min blogg upptäcker du att många rätt personer läst och därmed förstått sin situation bättre.Endast information i ämnet kan på längre sikt skapa bättre kunskaper och på så sätt rädda fler ur en hopplös situation.

  • S-O

   Sverige är ett U.land när det gäller kunskapen om psykopatiska beteenden. Psykopatiska personer blir upprymda och känner segerglädje när deras onda handlingar resulterat i lidanden för andra.Att sänka de utvalda offerens människovärde med hot,lögner och trakasserier kännetecknar en psykopatssätt att arbeta, andras kaos och förtvivlan ger psykopaten maktkänsla och tillfredsställelse.Psykopaten som saknar empati och medkänsla har de förutsättningar som krävs för att bli en ondskefullmobbare och plågoande, jag påstår att alla psykopater med större empatistörning automatiskt blir en mobbare.Något de normala personerna inte kan ta till sig är psykopatens sätt att vara, denna känner helt uppriktigt att allt ärandras fel, det plågsamma psykopaten ställer till med sker på grund av att andra gjort si eller så och får då skylla sig själv.Lägger man till psykopatens skickligt inlärda manipulativa beteende som lurar även den klokaste åskådaren förstår man attden som blir mobbad av en psykopat hamnar i en livskris av stora mått.Man läser ofta där andra ger goda råd, tror du att du blir attackerad av en psykopat så fly fältet fortast möjligt!!Även det blir en dilemma, psykopaten växer och blir värre av framgångar, denna hittar bara nya offer att lura, manipuleraoch förstöra livet för.Vad har den ensamma snälla personen för möjligheter att tampas med en psykopat? Inga alls utan hjälp av andra.Möjligheten finns att psykopaten själv flyr fältet men det måste till hårda tag, får psykopaten flera enade motståndarehelst med makt kan denna bli osäker. Psykopater kan liksom andra drabbas av rädsla om dennas övertag tappas och omgivningen blir för stark, en anledning att retirera hittas på och allt vänder. Det kan låta så här,alla är så elaka mot mig och jag blir mobbad, här finns så många idioter att här kan jag inte vara kvar, följden kan bli att psykopaten spelar martyr, säger sig må dåligt på grund av andra och blivit tvingad till sjukskrivning.Det värsta med psykopater är att de inte har förmågan att känna eller förstå sina egna fel, när denna ger andra skulden för sina egna dåd sker detta helt uppriktigt, psykopaten känner så och det är en del i själva beteendestörningen.Det sägs att en psykopat är en svår motståndare och det är inte konstigt alls eftersom denna inte som en normal person har förmågan att ge och ta på lika villkor, hur galet än psykopaten agerar kan ingen människa i världen få denna att inse sina fel och uppriktigt känna någon skuld. Du nämnde att i vissa länder finns kunskaper och lagar som kan beivra psykopatiska handlingar, i vårt land finns inte denna kunskap ute på fältet, här kan psykopater härja ostörda och manipulerade tjänstemän hjälper ofta denna att förgöra oskyldiga människor.

 5. Anna

  Ruggigt, finns en del att göra med andra ord. Kan inte du, som är insatt i ämnet, plocka ihop ett kunnigt gäng och skapa debatt och upplysning på bredare front? Sverige ska väl inte va ett U-land?

 6. Megapax

  mitt ex..är psykopat..vände på allt..till sin fördel..ex. levde på mig gratis utan att se felet..det var självklart för honom..när han inte hade något jobb. och sökte inga heller.försörjde honom plus mina två barn. Jag hade 3 olika jobb..jobbade dygnet runt.Han satt hos grannen och söp och fick dricka gratis. detta var självklart..vad skulle HAN göra ensam hemma när jag jobbade?sista mailet jag fick skrev han..blev så glad att du tog upp kontakten med när jag var hos ett par kompisar. minns det och vill att du ska veta detta..???och i allt som är sparat gick jag tbx vid detta telefonsamtal..och det var han som ringde och jag svarade och frågade vad han ville efter allt som varit..-Kan du ringa upp mig lite senare om en timma ungefär sa han till mig..och mitt dumhuvud så gjorde jag det…och då är han hos sina vänner…???vet ni hur detta blev..till hans vänner?Jo, att nu ringer hon igen och vill ha kontakt!! Förstår ni…Helt sjukt..detta är en välslipad psykopat kan jag lova..som tur är har jag allt sparat..och nu polisanmäler jag honom om det blir att han kontaktar mig igen..detta är en supersocial person utåt..men så falsk. när man är ensam med denna man..man skulle vilja varna alla kvinnor..men tyvärr går det ju inte..Tiden med honom var ett H-vete……men han som är sååååå trevlig..en ulv i fårakläder..är allt jag kan säga..Sen stal han saker som jag upptäckte försvann och sålde till grannen..??men det var någon annan… inte han??Han kontaktar,ringer,mailar,sms;ar fast jag sagt att jag vill aldrig veta av honom..Han skriver..saknar dig mm..täisnker på dig ..mmmin advokat sa att jag ska spara allt som han gör via sms mail telefon..och det har jag gjort..Det är han som tar kontakt hela tiden..ändå.S

  • S-O

   Den värsta sortens psykopat misshandlar,skrämmer, nedvärderar, ljuger om allt, snabba kast mellan att gulla och vara avskyvärd, det finns inga gränser när det gäller att själv vinna framgångar och att trycka ned det sk. offret.Din plågoande verkar nöja sig med att ljuga, manipulera, parasitera och att vara allmänt opålitlig, vad ska vi kalla honom?Vi kan döpa honom till tjugofemörespsykopat, många sådana finns bland oss och det är främst dessa som förstör livet för dem som faller för lögnerna och manipulationen.Du är nu medveten om hans personlighet och verkar ha skinn på näsan, stäng ute honom för gott och se gullpratet som just manipulation.Han ger inte upp än på länge, han kommer att sätta in flera charmoffensiver och på alla sätt försöka få dig att inse att endast han är det bästa för dig.Ett gammalt ordspråk passar bra in ”man gör sig inte av med bästa kossan så länge den mjölkar bra” Jag hoppas du i fortsättningen behåller all mjölken för dig själv så blir du kvitt honom så småningom.

 7. Megapax

  Jag har ett helt register av mycket mer som är ”diagnos psykopat” enligt min advokat…men kan tyvärr inte ta upp allt.. psykiskt,fysiskt,våld,hot,mm mm-Ja, då fick jag en dålig kossa från början då…men charmen rann ut med den sinande mjölken…som inte ens fanns från början..men man får skylla sig själv..men kan lova att märker jag av dessa tendenser hos en annan person..så säger jag ..Goodbye!! med en gång…orkar inte gå igenom en sådan repris igen…för livet och tiden går tyvärr inte i repris…och det är nog mest tiden man slösat bort..som känns tyngst..av den tiden kunde man lagt det på sina barn ist….men man har ju mer tid nu och ger 100 till dom och mig själv ist…så nu blir tiden och livet hemma i harmoni iaf..och det är en gudagåva!!

  • S-O

   Jasså han var värre än du beskrev, den som lever får lära men det kan kosta i mötet med dessa.Det är bra att du fått insikt och det kan ses som en gåva från ovan.Fortsätt och krya på dig önskar jag.

 8. Anna

  Är lite insnöad på psykopater i arbetslivet (som du märker). Har stött på dem, troligen i kvadrat. Hur punkteras ett team där överordnad och underordnad chef kan vara av samma materia, där fokus funnits på den ena (underordnade som troligen är identifierad) men den som har mandat att göra något, den överordnade (som troligen är etter vassare) väljer att inte göra något? Har väl hållhakar på varandra (en kvinna, andra man) och stora intressen att skydda gemensam maktsfär?

  • S-O

   Är chefen psykopat och skyddar kvinnan som jag fattar är underordnad finns det nog en hållhake.Kvinnliga psykopater är skickliga på att sängvägen förföra och skaffa hållhakar.Män kan vara så naiva och lättlurade, töm och glöm tror de för stunden men är kärleken en psykopat sitter de i fällan.Jag vet ett fall där den sexutstrålande kvinnan förförde de män hon ville dra nytta av, några blev slavar och lydiga redskap, andra som inte var nog lydiga fick ett helvete.Telefonvägen eller med anonyma brev skapade hon kaos i deras familjer.Tänka sig när den ovetande frugan där hemma fick reda på sanningen och ställde mannen mot väggen.Ingen rök utan eld, bara erkänna, falla på knä och försöka få förlåtelse.Vad kan en manipulerande psykopat ha för vinning av att vara ond och ställa till det för andra?Det handlar om maktkänsla, att ha orsakat andras lidanden och själv vara spindeln i nätet ger rus och lycka för psykopaten.Man kan jämföra förfarandet med pyromaner, att själv tända och sedan titta på kaoset ger maktkänsla och storhetsvansinne.Psykopati kan yttra sig på många sätt men det vanligaste är lögner, manipulation, sjukligt maktbegär, lura andra på pengar och värdesaker, trycka ned, förnedra, isolera offer, förtala andra och skryta över sig själv, gå till attack mot alla som står i vägen, skaffa hållhakar och använda de personerna som vapen för att skada andra, listan kan göras mycket längre men detta får räcka för denna gången.

  • S-O

   Fy tusan för folk som tror de är hundar och loppbitna dessutom.Såna där typer måsta vara psykopater men de är inget att vara rädda för, de avslöjas lätt på grund av lukten av lusmedlet och det envisa skällandet..

 9. Jailbird

  Det finns många psykopater som gömmer sig i skrymmslena, på ett visst forum sitter ett antal herrar bakom sina tangentbord och skriver lögner, förtal m.m. samt hänger ut människor på ett ganska fult sätt för de tror att de själva är förmer än andra och genom att trampa på andra får de plötsligt ett värde och anser sig stå över alla andra, skrämmande för dessa herrar ger sig på vem som helst och de har inga skrupler för de är förmodligen psykopater i dess helhet.

  • S-O

   Nätet är ett perfekt forum för mobbing på grund av att man kan skriva anonymt och påstå vad som helst om andra.Nu är det faktiskt så att om man tycker kränkningen varit grov kan man göra en anmälning mot skrivaren för förtal.Utredare kan via IP nummret lokalisera och beivra den onda förtalaren men man får då inte ha raderat kommentarerna.Som du skriver finns det personer som njuter av att skada andra och då kan man med fog misstänka empatibrist och då i förlängningen utvecklade psykopatiska drag.

 10. Anna

  Jo, säkert ett förhållande var/är flera medarbetares gissning. Ingen liten hållhake heller. Hur bryts maktsfären om han hela tiden skyddar henne o därmed sig själv?

  • S-O

   Om denna chef är psykopat och denna underhuggare har samma drag blir det svårt för markpersonalen att komma åt dessa.Den med ingen makt som går emot psykopaten upplevs som ett hot och kommer att möta en ondska som denna aldrig trott vara möjlig. Med alla tänkbara medel bakom ryggen ljugs och förtalas denna person till underkastelse, följden kan bli psykisk nedbrytning, sjukskrivning och i slutändan känna sig tvingad att lämna arbetet för att få ro.Har man en psykopat med makt som chef måste man av ren självbevarelsedrift ligga lågt och inte göra denna till fiende.Mitt råd låter fegt men bättre feg en stund än olycklig i all sin tid eller bättre fly än illa fäkta.Svårt fall alltså– strida och få mångdubbelt tillbaka, fly sin väg eller slå ihjäl psykopaten och hamna i fängelse, hur man än vänder på problemet blir man en förlorare.Mindre förlorare blir man om man hittar ett nytt arbete där lugn råder, går inte detta mår man bäst i att stryka psykopaten medhårs.Detta gäller personer utan makt, endast de med större makt än psykopaten kan rubba denna i sin självutnämnda kungasits.

 11. Anna

  Då är den överordnade egentligen det största problemet. I dagsläget den som inte tar ansvar när han borde (eller borde för länge sen) – ett rent maktmissbruk, eller hur?

  • S-O

   En psykopat har anlag för att bli chef.Bra på att manipulera, vrider och vänder på allt till sin fördel, inga känslor för andra, kan aldrig inse sina fel och brister, slickar rätt personer och trycker ned andra, ljuger mästerligt, skaffar nickedockor genom skrämsel eller sådda morötter, använder sedan dessa för att stärka sin makt, känner sig störst, bäst och har ett stort självförtroende, kräver att andra ska foga sig och för sitt eget bästa veta sin plats.När denna chef kommer hem händer samma där, frun måste foga sig, krypa och vara underdånig men det räcker inte, hon måste ständigt tryckas ned, förnedras, hotas och skrämmas.En psykopat måste öka sin makt var denna än befinner sig.

 12. Anna

  Anlag för att bli chef, skriver du. De vill bossa, ha makt och kontroll, men de är väl knappast bra chefer sett ur verksamhetens, företagets eller medarbetarnas bästa?

  • S-O

   Nä dom blir nog svåra chefer att tas med speciellt för de med lägre rang.Med anlag för att bli något i chefsväg, då menar jag vägen till tronen men väl där börjar troligen slakten av uppstickare och berikandet av sig själv. ‘

 13. älska glömma o förlåta

  har upptäckt att jag levt i 25 år med en psykopat.jag är järntvättad upp till halsen!har kommit loss nu men allt är inte löst än.man kan fråga sej hur ma kan vara så korkad som jag varit!

  • S-O

   Du har inte alls varit korkad, även den klokaste kan bli lurad av en smart manipulerare.Troligen finns det barn med i bilden och då blir man aldrig helt fri, den elaka kan använda dessa barn för att såra och ställa till obehag.Du säger att du varit hjärntvättad och nu kommit loss, det har tagit lång tid men tänk på att det är otroligt svårt att ta sig ur en hjärntvättad tillvaro, många blir hjälplöst fast för livet.Du har fortfarande ett svårt problem att lösa, det är naturligt att plåga sig själv med destruktiva tankar om vad som varit och de förlorade åren.Du har halva livet framför dig och måste skaka av dig det som varit, låt inte plågarens tidigare handlingar göra dig förgrämd.Att bara vara jag står det längst upp, trolla fram en ny partner som tycker om att du bara är lilla jag och inget annat.Hälsningar och sköt om dig.

 14. Kao

  Att avslöja en psykopat är mycket mycket svårt – utom för de som personligen råkar i deras klor. Men det tar tid för även dem att fatta vad som egentligen pågår (ca 3-4 månader). Som du vet har jag egna erfarenheter av det och jag vet att du har kunskaper i ämnet.Önskar dej allt gottKao

 15. Ewa

  Enda sättet att klara sig är att bryta med en sån människa om då menar jag bryta helt! Ha inget med dom att göra! Jag har råkat väldigt illa ut pga en psykopat, både emotionellt och ekonomiskt. Jag kan bara inte fatta att vissa människor inte kan släppa utan fortsätter att göda psykopaten med frågor och nån slags korståg för att rädda hans nästa offer. Vill man bli fri måste man tänka på sig själv och sina barn om man har barn. Psykopaten kommer bara att bli nöjd över uppmärksamheten och vända den till sin fördel!

  • S-O

   Det du skriver träffar mitt i prick men det kostade att lära sig det.Om man snällt fogar sig lurar psykopaten till sig allt av värde.Men det värsta är nog att psykopaten mal sönder känslolivet och skapar ett kaos i offrens inre.När någon väl lösgjort sig tar det lång tid att reparera alla sårade känslor.Den som levt tillsammans och blivit förnedrad av en psykopat glömmer nog aldrig händelserna och den personen.

 16. Kao

  Är ingen större skillnad egentgligen på narcissistens och den antisociala personens inre liv. Men den senare är oftast kriminell på det vanliga ‘busets’ plan. Narcissisten hittar man oftast hos företagsledare och sånt folk.Men båda sorterna saknar empati.Men detta har väl du skrivit om tidigare? Om skillnaderna? Kao

 17. Kao

  Så sant som du skriver i kommentarssvaret : ‘Har man en gång stött på en psykopat så glömmer man det aldrig.’ (Det ska gudarna veta)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s