KAN EN PSYKOPAT KÄNNA KÄRLEK?

Svårt och nästan omöjligt att veta eller förstå hur en störd människa upplever kärlek eller andra ömma känslor, jag kan endast framföra min åsikt utan vetenskapliga belägg.

Jag tror att psykopaten kan känna kärlek och ömma känslor liksom andra men saknar förmågan att vårda dessa känslor, vetenskapligt klarlagt är att psykopaten helt eller delivis saknar empati och då inte kan ge och ta på ett för andra skonsamt sätt.

 Psykopatens kärlek förstärks om målet har tex pengar eller någon form av värdesaker, även makt väcker hetare känslor, om man tänker efter är nog psykopaten i detta skede lika normal som de flesta andra, så långt kan allt vara frid och fröjd men stegvis kommer den empatilösa och psykopatiska sidan i dager och då blir inte skeendet normalt längre

Den som normalt upplever kärlek blottar sitt inre och blir mera sårbar, har då den andra parten psykopatiska störningar kommer denna skoningslöst att utnyttja den andras ömma känslor, om psykopaten dessutom upplever det vi kallar kärlek blir denna sju resor värre, viljan att vinna blir intensivare och metoderna för att skapa full kontroll desto grövre.

Man kan tänka sig att med psykopatens känslomässiga handikapp har denna under uppväxten och tidigare liv upplevt många motgångar och småkrig på grund av sin störning, naturligt sett har då psykopaten med tiden lärt sig att dölja sitt handikap och då även lärt sig vad andra vill se och höra.

 Det vanligaste blir då att psykopaten i början endast visar goda sidor som är inlärda och spelade, när sedan det sk.offret blivit lurad, duperat och troligen något beroende framträder psykopatens rätta jag allt eftersom.

Man kan undra varför psykopatens störda beteende alltid visar sig när denna vunnit någon persons sympatier eller ännu värre dess kärlek? Faktum är att psykopaten vill se snabba framgångar och inte har ro att lång tid spela den ädla riddaren, psykopaten som behärskar det falska och bedrägliga spelet känner ett övertag och utnyttjar det till fullo .

Värt att veta är att när psykopatens dåliga sidor framträtt kan denna i vinningssyfte gång efter gång backa tillbaka till det goda inlärda och falska beteendet, det blir ett ständigt växlande mellan psykopatens rätta jag och den spelade sidan, man kan säga antingen röda rosor eller vassa tistlar.

De flesta och då även psykopaten vill uppleva lycka och vinna framgångar, för att nå det som hägrar använder psykopaten metoder som normala personer känner som omoraliska.

Kom ihåg att psykopaten inom sig aldrig kan inse eller förstå att denna handlar regelvidrigt, helt uppriktigt känner psykopaten att andra alltid bär skulden för de handlingar denna tvingats att tillgripa.

Eftersom psykopaten aldrig inser sina fel slutar oftast motsättningarna med att andra måste retirera, ingen kan vinna striden när ena parten aldrig kan känna skuld, samvetskval, eller inse sina fel.

 En psykopat skaffar det denna vill ha och struntar i de som lider, en psykopat strider som en tiger för att inte mista det denna vunnit, om psykopaten är på väg att förlora kan denna förgöra sin älskade och även andra som står i vägen.

Brist på empati gör att psykopaten inte kan känna ånger och samvetskval och ej heller förstå hur andra upplever dessa känslor, en grym krigare har formats som behandlar andra på ett skoningslöst sätt i det krig denna skapat för att vinna makt eller annat som hägrar.

De sk. normala personerna vill liksom psykopaten uppvisa sitt bästa jag för omgivningen, den normala personen använder sanning och verklighet som grund för sitt agerande men mot en samvetslös psykopat har de snälla personerna inga argument som biter.

De med empati ger och tar på samma villkor, talar samma språk, försöker förstå, undviker lögner, vill ge av sig själv och få samma tillbaka, psykopaten har lärt sig att detta är svagheter som kan utnyttjas för egna förvrängda behov.

Det är nu lätt förstå att de snälla personerna med stort mått av empati blir rena rama godisburken för psykopaten, med åratal av inlärning i konsten att luras, bedras, skrämmas och hota blir de snälla lätt offer för psykopaten.

I psykopaterns nära omgivningen blir många duperade, lurade och besvikna men för den som lever tillsammans med psykopaten blir tillvaron ett helvete.

Kom ihåg att ingen kan tala en psykopat tillrätta, denna lyssnar och låtsas förstå men de onda och falska sidorna finns alltid kvar och måste få utlopp .

 


 

MANIPULATION PÅ GOTT OCH ONT

 

Man läser och hör att de sk.vardagspsykopatena manipulerar, förvränger sanningen och i förlängningen tar makten över de som vill tro eller inte orkar stå emot, vad är det som händer och varför?

Manipulation är ett normalt inslag i våra liv och förekommer oftare än man tror, vi påverkas dagligen av någon med andra intressen som försöker förändra vad vi ska tro, tycka, tänka och känna, två vanliga exempel är politik och reklam men utbudet är obegränsat, vi kan inte undvika att utsättas för manipulationer och även ibland påverkas tro något som inte har med sanningen att göra.

Nästan all manipulation vi utsätts för kan de flesta hantera, alla människor är utrustade med sunt förnuft och känslan av rätt eller fel, godbitarna tillvaratas och skräpet kastas bort, så långt är allt normalt men manipulation i ont syfte kan ställa till med stora lidanden för en, flera eller många personer.

Intensiv manipulation kan i förlängningen resultera i vad som kallas hjärntvätt, det gamla inlärda mönstret suddas ut helt eller delvis och ersätts av något annat på gott eller ont.

Hjärntvätt kan vara possitivt och framgångsbringande men även destruktivt och nedbrytande, handlar det om att systematiskt pränta in sanning och verklighet i någons medvetande är det possitivt, om manipuleraren tvärt om förvränger sanningen och den verkliga världsbilden blir resultatet desstruktivt

Hjärntvätt i onda syften föregås alltid av manipulation, vanligt är framkallande av rädsla, att skapa en hotbild, falska löften och osanna påståenden.

Manipuleraren framställer alltid sig själv som den sanna vetaren men andras uppfattningar förtalas och nedvärderas,den som låtit sig manipuleras destruktivt och blivit hjärntvättad kan tro så intensivt på manipuleraren att alla normala normer sätts ur spel, viljan att tro förtränger det vi kallar sunt förnuft.

Den destruktiva hjärntvätten kan handla om personen som blivit manipulerad till att döda eller skada någon annan (exempel Knutbydramat)

 Religionstolkaren som övertygar folk att djävulen finns och att syndare ska brinna i evigheter (skrämseltaktik, vem vill brinna för alltid?)

Tron om evigt liv i himmelriket om eget liv offras för att förpassa någon hädare till döden ( här används människor som redskap av ledare med makt)

Familjen som dödar sin dotter på grund av att någon förvrängt tolkning av en religion (långvarig 100% hjärntvätt som satt sunt förnuft ur spel och skapat tvångshandlingar)

Dessa exempel visar hur manipulation och hjärntvätt kan yttra sig, det är lättare än man tror att hamna i ett slavlikt tillstånd där någon eller något annan styr ens liv, människan vill tro och har manipuleraren någon sorts makt kan vem som helst bli ett offer.

Vad har detta med vardagspsykopaten att göra? För att förstå hur någon kan ta makten över ens liv måste man även förstå vad manipulation är och hur lätt man kan hamna i en situation där lögner och overklighet lurar ens medvetande.

Det är inte så att vardagspsykopaten tänker, nu ska jag manipulera och hjärntvätta den där människan, nej denna förstår inte ens själv att det handlar om manipulation, det bara blir så för att det är psykopatens normala inlärda sätt att vara, ett förvrängt beteende denna använder för att vinna makt och framgång.

Hur kan någon manipulera så skickligt? Min uppfattning är att människan utvecklas ständigt och måttet av empati avgör tillvägagångssättet och den personlighet man lär in, helt klart är att psykopater har ingen eller stor brist på empati och där är själva grunden för att utveckla denna personlighetsstörning.

Psykopaten som är känslokall för andras lidanden har bra egenskaper för att bli mästare i manipulation, med tiden har denna lärt sig och upptäckt vad som kan ge makt och vinning.                                                                         En värld av osanningar där lögner, gulligullande, hot, trakasserier, beröm, kärleksförklaringar, förolämpningar, självömkan, att skuldbelägga andra, det finns ingen moralisk gräns för det tillåtna på grund av empatibristen.

Den som imponeras, fattar tycke eller upplever ömma känslor för den manipulerande psykopaten fastnar omedvetet i fällan och går en svår tid tillmötas, en ny tillvaro möts som inte går att förstå genom tidigare erfarenheter.

För att finna svaret på vad som händer eller hänt måste man förstå hur destruktiv manipulation fungerar, med osanningar blir man förd till en ny värld som inte har med verkligheten att göra.

Inser man inte i tid vad som händer kan man hamna i ett tillstånd av hjärntvätt, man förtränger sitt tidigare liv och hamnar i ett slavlikt tillstånd där någon annan styr vad man ska tycka tänka och tro.

Men det kan bli värre, i förlängningen och hjärntvättad kan man hamna i ett tillstånd där man fanatiskt vill tro, är det en sk.vardagspsykopat som styr har nu denna full makt över ett offer.

Det kan bli ännu ännu värre, offret som förträngt sig själv och sitt tidigare liv tror enbart på psykopatens lögner, offret är nu på psykopatens sida och försvarar denna och sig själv mot alla yttre hot, en osynlig mur sätts upp för att utestänga och hindra utomstående att bry sig.

 

Empatin avgör vem som är ond eller god.


Det finns vissa människor som saknar empati och då inte har förmågan att ge och ta på ett för andra normalt sätt, många har valt att kalla dessa för psykopater i brist på annat lämpligt namn.

Empati är förmågan att förstå hur andra mår och känner, finns stort mått av empati finns även gränser och spärrar i sitt eget handlande mot andra, kort och gott, brist på empati formar en svår människa att umgås med eller ha som livspartner.

Empati är även samvetet och möjligheten att känna ånger för vad man orsakat andra, empatin plågar den som handlat fel och sätter på så sätt framtida gränser för det tillåtna.

En psykopat plågas aldrig av dåligt samvete och tillåter sig då att behandla andra på ett känslokallt sätt.

Vi människor är födda till att alltid vilja ha mera även psykopaten, alla strävar efter större välbefinnande och lycka men med olika metoder.

Den med empati och gränser söker sig varsamt mot målet, psykopaten tar rakaste vägen, trampar ner och bryr sig inte om vem som får lida.

Själva livet och samspelet mellan människor är komplicerat, för att jag ska vinna något måste någon annan ge, allt kan ses som ett lotteri, vinner jag 100.000 kr har andra betalat och tvärt om, får jag ett bättre arbete blev någon annan behövande åsidosatt.

Ett givande och tagande alltså, i livets spel finns det personer som alltid tar men aldrig ger, jag syftar på de med psykopatiskt beteende.

En person med stor empati kan aldrig bli psykopat, en person med brist på empati utvecklar automatiskt psykopatiska drag.

Empatin lärs in i tidig ålder, har inlärandet gått snett och empatin saknas som vuxen kan den inte längre läras in, det blir liksom en gång psykopat alltid psykopat.

Det borde vara lätt förstå varför psykopaten upplevs som en ond och svår person, denna har inget bra fungerande samspel med omgivningen och tar för sig utan att se andra människor som sårbara och kännande personer.

En person med stort mått av empati är lättare att manipulera och utnyttja, denna vill ge av sig själv och få gensvar tillbaka, psykopaten ser detta som en svaghet och har lärt sig hur man kan vinna makt och fördelar på andras empatiska levnadssätt.

En människa med stort mått av empati blir alltid i underläge vid ett umgänge med en empatilös person och måste ständigt ta ett steg tillbaka för fridens skull.

Att ständigt tvingas retirera och lyda en annans vilja suddar ut den egna identiteten och självförtroendet, slutet blir ofta ett slavliknande förhållande där den enda tryggheten det sk.offret känner till är korta stunder av lycka tillsammans med psykopaten.

Det är nu lätt förstå att flykten från psykopaten måste ske fortast möjligt därför att ork och vilja tappas var dag, utan ork kan man bli fast för livet eller tills psykopaten själv väljer ett nytt offer att paratisera på.

Även om psykopaten hittar ett nytt offer släpper denna ogärna det psykologiska greppet över det föregående, det stora kontrollberoendet gör att psykopaten aldrig släpper taget utan att vara absolut tvungen, desto fler personer som är slavar under psykopaten desto bättre mår denna.

Till er som tror ni är drabbade, lösgör er fortast möjligt helst i dag, i morgon kan det vara ännu svårare, sök hjälp av andra för att kunna moblisera den ork som krävs och framför allt, ta aldrig mera ett steg tillbaka.

Ett psykopatiskt beteende kan yttra sig på många sätt och är ofta en fördel i klättrandet på karriärstegen, utan empati tillåts även här ojusta metoder för att vinna framgångar, ordspråket den enes bröd den andres död passar bra in i konkurrensen mellan psykopater och andra sk. normalt kännande personer.

 

Försök inte göra om en psykopat.

Hur är egentligen en person som gör skäl för namnet psykopat? ingen lätt uppgift därför att de psykopatiska dragen är många och det fordras flera tillsammans för att göra skäl för namnet.

Man måste skilja på en sk. vardagspsykopat som vet samhällets lagliga gränser och den kriminella psykopaten som utför grova våldsbrott och därför inte kan dölja sitt jag.

Vardagspsykopaten som jag skriver om är den smarta skådespelaren som manipulerar alla, det är denna sort som är den vanliga olyckan för folk i allmänhet.

De flesta som blir utsatta för en psykopat svarar med förvirring därför att de handlingar de utsätts för känns främmande och svåra att förstå, några naturliga svar ”VARFÖR DETTA SKER” kan den utsatta inte finna, allt blir som en overklig ond dröm.

Som bekant saknar en psykopat empati delvis eller helt, empati är förmågan att inom sig känna och  förstå hur andras lidanden upplevs, en psykopat kan visst tycka synd om men bara om sig själv. 

Man kan säga att empatin hos människor är det som formar ord, handling och därmed talar om vad som är moraliskt tillåtet i umgänget med andra, de med god empati kan även de handla fel men de förstår alltid vad de ställt till med och har förmågan att ångra sig, denna självransakan saknar psykopaten och ånger spelas bara i vinstsyfte.

Egentligen är det lätt förstå varför en psykopat är en annorlunda, krävande och falsk person, denna har inte den empai som krävs för att behandla andra respektfullt, psykopaten vill vinna framgångar liksom andra men med brist på empati tas liten hänsyn till andras olycka.

Psykopaten strävar efter materiel och ekonomisk vinning och även 100% makt och kontroll över de personer som fallit offer, om psykopaten känner sig tappa viss makt ska ordningen återställas på alla tänkbara sätt och utan empati blir det smärtsamt för de drabbade.

En människa som helt visar endast ondska i umgänget med andra skulle skrämma bort alla blivande offer men psykopaten är smartare än så, spelad snällhet, ömhet, rosor, smicker och fagra ord fångar andras tillit, OJ VILKEN SPÄNNANDE OCH HJÄLPSAM PERSON JAG TRÄFFAT, JAG ÄR SMICKRAD. 

När frukten är mogen vänder allt, bagateller i början men värre och värre för var dag, en dag rosor och nästa ris, en liten ros igen och sedan ett fång tistlar, detta förvirrar och bryter ned det sk. offret och bäddar för psykopatens sjukliga begär efter makt och värdesaker. 

En manipulativ psykopat har ett inre av falsket men för att vinna förtroende kan denna förvandla sitt yttre till Jesus själv och manipulera andra att tro vad de ser och hör, detta är ett falskspel som bygger på lögner och händelser som gjorts om till något annat.   

De flesta psykopater lever i en egen skapad falsk drömvärld där lögnerna används för att förgöra andra och upphöja sig själv, ljugandet har inga gränser och en avslöjad lögn följs genast av en ny frisserad lögn som passar bättre för dagen.

En psykopat kan säga förlåt, visa ömma känslor, pussas, kramas och göra allt som denna vet träffar mitt i prick men allt är bara tomma ord i syfte att vilseleda, ljugandet, sveken och de smärtsamma handlingarna återkommer alltid och för alltid.

Det är svårt att anmäla en vardagspsykopat och få rätt.

1.Trots att denna ljuger om sig själv och andra tycker nog de flesta att det är de som tror som får skylla sig själv, ingen tvingar någon att tro.

2, Psykopaten lurar av folk sina tillgångar men denna har inte stulit dem, offren själva som är manipulerade har oftast själva varit tillmötesgående, svårt anmäla någon som bara tagit emot gåvor.

3. Elaka ord och handlingar som ger psykiska lidanden men som inte lämnar ytliga synliga sår, det ger nog ingenting att anmäla någon för att ord och handling sårar själen, lagen räknar bara synliga ärr.

4. Vardagspsykopaten kan även misshandla sina offer men bara utan vittnen och med mindre blessyrer som följd, mot psykopatens ljugande och manipulerande och inga vittnen tillhands friar en rättegång.

En sk. kriminell psykopat är faktiskt ärligare, pang på rödbetan utan att bry sig om följderna, tanken är jag klarar mig alltid, handlingarna är råa, ärren synliga, tillvägagångssättet grovt och ger rubriker, vittnen och ledtrådar blir fällande dom och förvaring på Kumla.

En kriminell psykopat är farlig för ett fåtal som råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt, denna åker alltid fast förr eller senare, en vardagspsykopat är farlig för alla som låter sig luras men är smart nog att nästan alltid ha ryggen fri.

Att försöka förstå varför en psykopat gör si eller så bryter bara ned en själv, man bygger sin egen förståelse efter tidigare livserfarenheter, har man inte tidigare varit en psykopats offer och lyckats lösgöra sig kan man inte förstå vad som hänt och händer.

Slutligen ett gott råd, försök inte förstå om det är en psykopat eller gud fader själv du umgås med, känn efter hur du mår, är du lycklig? Blir du illa behandlad? känner du dig nedtryckt och förnedrad? Tänk på att det är det goda eller dåliga uppträdandet som räknas inte det namn man kallar folk.

Du ska även tänka på att det är nästan omöjligt att göra om en människas personlighet till något annat, den prins/prinsessa du drömer om finns säkert någonstans men tro inte att godhet och kärlek kan omvandla en människoplågare till en ängel.

 

 

 

KAN VEM SOM HELST BLI PSYKOPAT?

Psykopaten kan liksom andra ha olika intelligensnivå, den smartare är beräknande, slug och tänker långsiktigt, en sk. vardagspsykopat är oftast intelligent och planerar sitt handlande för att nå ett önska resultat.

En sådan psykopat är mästare på att manipulera och hjärntvätta sina utvalda, denna kan även med ord, handling, ilska och spelade känslor styra sin omgivning till sin fördel.

Vardagspsykopaten har stor insikt i vad lagen tillåter och har stor förmåga att styra sitt handlande, allt för att undgå upptäckt och laglig bestraffning.

Ser man till den kriminella och grovt våldsbenägna psykopaten saknar denna de spärrar som vardagspsykopaten trots allt uppvisar, den kriminella har således inte någon övre tydlig gräns när det gäller grovheten av våld och onda handlingar.

Den kriminella är en tickande bomb för omgivningen, från ingenstans kan denna slå till och skapa förintelse för andra, handlingar som rån, våldtäkt och även dödligt våld är utan samvetsförebråelser tillåtet i dennas värld.

De kriminella psykopaterna är få till antal men syns, hörs och hamnar förr eller senare i fängelset, väl ute igen återfaller de allra flesta till gamla synder, ett nygammalt ordspråk kan låta, en gång psykopat alltid psykopat.

Vardagspsykopater som är desto fler arbetar mera smart och smygande, dessa planerar sitt handlande och förgör sina offer långsiktigt vanligtvis med hot, lögner, förtal och psykiskt våld.

Även stort fysiskt våld kan används av vardagspsykopaten, detta våld riktas nästan uteslutande mot de allra närmaste och sker i det dolda utan vittnen.   Att anmäla en sådan psykopat betyder att ord står står mot ord, denna avgår oftast med segern på grund av sin vältalighet och förmågan att göra lögner till sanningar.

Hur kan någon frivilligt bli psykopat?                                                       Svaret är hur naturligt som helst, ingen psykopat har själv valt sin diagnos, det är naturen själv som stått för valet, vid första tanken låter detta som en saga.

Empati betyder förmågan att känna ånger och medkänsla men även förmågan till egna äkta känslor och att förstå andras känslor, empati formar en person till det denna blir och är.                                                                            Fullproppad med empati finns grunden för att göra en person till ängel, helt utan empatisk förmåga gör naturen en person ond och bedräglig.

En person som har fullt mått av empati kan aldrig bli psykopat, denna lider och mår dåligt själv av att göra illa andra, psykopaten däremot har inga sådana känslor som plågar.

Hur kan någon ha empati men inte andra, detta är en stor svårlöst fråga som det forskas i, klart är att grunden för empati inlärs från födelsen och i unga år, som vuxen när störningen blivit en personlighet finns inte möjligheten att lära in empati, det går ej heller att tvinga någon att känna empati.

 

KVINNLIGA PSYKOPATER GES FÖRDEL

Mitt inlägg bygger på erfarenheter jag fått av utsatta personer, de har beskrivit sitt liv tillsammans med en en person som uppvisat psykopatiska störningar.

För att vinna makt, kontroll och överläge utnyttjar psykopaten andras känslor skoningslöst, sex och kärlek är snabbaste vägen till en persons känsloliv, faller någon för charmen och manipulationen slutar det oftast i underkastelse och olycka.

Sex och ömma känslor hänger ihop, normalt ges och tas sex på lika villkor, man kan lätt förstå att det blir snedvridet när psykopatens ömhet bara är tomma ord som denna vet andra faller för.

Psykopaten har nedsatt eller ingen förmåga att känna empati och medkänsla och har stort kontrollbehov, överdrivet och fejkat sex kan användas i duperingssyfte och sker i regel på psykopatens egna villkor.

De kvinnliga psykopaterna kan av naturliga skäl inte tvinga en man till sex men använder desto större list, de är oftast experter på att exponera sin kropp och utföra spelat perfekt sex, allt för att vinna mäns hjärtan och manipulera deras förstånd.

Ett sätt att nässla sig in för en kvinnlig psykopat kan vara att överta de vanliga sysslorna i ett hem och samtidigt visa moderlig omvårdnad, när det tilltänkta offret väl tappat bort sig händer det som alltid händer, med lögner, påtryckningar och falskhet påbörjas maktövertagandet och utsugningen.

Sex används även omvänt, har partnern behov av sex utnyttjas även det, alla ömma känslor utnyttjas skoningslöst på alla sätt, det gäller både manliga och kvinnliga psykopater.

Sex betyder att öppna sig själv och psykopaten är expert på att utnyttja andras svagheter, ömma känslor blir alltid svagheter tillsammans med en psykopat.

Kontrollbehovet resulterar i stor misstänksamhet och svartsjuka, psykopaten både man och kvinna ser sin partner som ägodel och försöker ständigt eleminera alla hot i omgivningen, detta kan leda till att den utsatta blir helt isolerad från omvärlden och då ensam i psykopatens våld.

Män däremot kan tvinga en kvinna till sex och en manlig psykopat som strävar efter full kontroll njuter av att med tvång förnedra kvinnan till underkastelse, makten att när som helst göra vad som behagas med sin partner ger kontrollkänsla.

Avböjer kvinnan sex visar det på egen vilja och det hatar psykopaten, oftast slutar det med påtvingd sex, psykopatens kontroll och maktbehov får då utlopp och kvinnan har förlorat maktstriden.

En psykopat tål inga krav från andra men ska själv vara helt fri att göra vad som faller sig in, psykopaten ser inga fel i att själv ha flera sexpartners, det är inte ovanligt att fler än en fallit offer och samtidigt utnyttjas för olika ändamål.

 Det är ingen ide fråga vad en psykopat gör eller gjort, närgångna frågor möts med ilska eller lögner som passar för stunden, ofta slutar den drabbade ställa frågor för att undvika obehag.

Jag är övertygad om att många många män fallit offer för kvinnliga psykopater och blivit lurade, ruinerade och efteråt lämnade åt sitt öde, mörkertalet är stort därför att män hellre tiger än att förklara varför de varit så blinda och lättlurade.

Blir en man bortkollrad, lurad och ruinerad av en kvinna ger det anledning till ironi och dumförklaringar av honom, en man har sig själv att skylla även om han blir psykiskt och fysiskt misshandlad.

 Utsätts en kvinna för samma behandling tas det på stort allvar, samhället har samma normer för kvinnor som för barn, man får bara inte slå eller behandla kvinnor och barn illa därför att de av naturliga skäl alltid setts som de svagare.

Det är klart att kvinnor och barn ska behandlas varsamt, jag försöker förklara varför en man som fallit offer för en kvinnlig psykopat inte tas på allvar, i samhället möter han en tro att bara män kan vara psykopater och marodörer.

Av samma anledning ligger en man illa till i en tvist eller rättegång med en kvinnlig psykopat som motpart, mannen är på förhand misstrodd och måste bevisa dubbelt upp sina påståenden.

En kvinna däremot har fördel av sin roll som den svagare och kan gråta en skvätt, spela offret, väcka tycka synd om känslor och vinner på så sätt sympatier som avgör tvisten till dess fördel.

Slutligen vill jag åter påminna om att det nästan är omöjligt från början upptäcka att man mött en psykopat, en tid efter att någon fallit för charmen och manipulationen kommer problemen, småsaker i början men värre och värre dag för dag.

Ett minikrig uppstår som psykopaten måste vinna, full underkastelse räcker inte, det måste ständigt bevisas vem som har makten.

BÄTTRE FLY ÄN ILLA FÄKTA

Varför stannar någon kvar i ett plågsamt förhållande med en psykopaiskt störd person? Eller hur kan någon som lösgjort sig längta tillbaka till det onda? Man kan tycka att ömma känslor borde svalna eller försvinna när någon gör en illa, men så fungerar det inte alltid i verkligheten.

Svaret är enkelt, man vet inte att man träffat en känslomässigt störd person, ej heller orsaken till de svårigheter som uppstår, utan att förstå hamnat man i ett psykologiskt underläge som är svårt att ta sig ur.

Det handlar om manipulation som i förlängningen kan resultera i en form av hjärntvätt, offret tappar sitt eget jag utan att förstå vad som händer, någon tar över ens liv och innersta känslor och utnyttjar sedan övertaget för att tillfredställa eget maktbegär.

En person med psykopatisk störning manipulerar inte medvetet, det är ett inlärt mönster som tidigare gett vinst och framgång, avsaknaden av empati och medkänsla gör att liten hänsyn tas till andras känslor och olycka.

 Brist på empati och medkänsla gör konflikter olösbara, psykopaten byter ofta skepnad och växlar mellan ondska och spelad snällhet, ömma ord betyder ingenting, känslorna hos den drabbade pendlar ständigt mellan hopp och förtvivlan, det finns bara en väg därifrån alla övriga är återvändsgränder.

En del har upprepade gånger försökt frigöra sig men lögner och övertalningar har ingett nytt hopp och därmed försoning, samma mönster upprepas igen och igen, att hoppas på bättring visar att känslor är starkare än förnuft, jag vill påstå att kärleken är en starkare kraft än ondskan, därför är det svårt att lösgöra sig från en psykopat som en gång vunnit ens hjärta.

Tillvaron tillsammans med en psykopat är en berg och dalbana som framkallar intensiva känslor upp eller ned, trots det onda finns korta stunder av hopp och lycka men allt måste som regel betalas tillbaka med ränta och det betyder eftergifter, lydnad och fullständig underkastelse.

Hur kan man skydda sig mot personer man inte mår bra av?

 Det tar tid att lära känna en persons innre, till en början ser man bara det yttre, auran, leendet, ögonen, talförmågan, kläder, sättet att imponera och vinna tycke, har man tur vaknar inte känslorna och man går vidare men blir man imponerad och förälskad hamnar man snart i underläge.

Jag ska försöka ge några varningstecken på skeendet när någon saknar eller har nedsatt empatisk förmåga, det är graden av störning som avgör hur brutalt skeendet blir, en vardagspsykopat tillgriper inte värsta våldet men en sk. kriminell psykopat har inga gränser.

1. Man möter någon som pratar vitt och brett om sin egen persons förträfflighet och öser beröm över den nya bekantskapen, här måste man vara vaksam och ge sig själv tid, allt kan vara lögner och manipulation.

2. Leder det till ett förhållande och man tvingas ta avstånd från släkt och vänner är ett varningens tecken.

3. Stort kontrollbehov, insyn i allt som händer, vem man umgås med, vem som ringer eller vem man ringer till.

4. Att aldrig säkert veta var charmören är eller gör, frågor möts med lögner och irritation.

5. Att alltid måsta väga sina ord för att inte väcka ilska och även att allt som händer är ditt eget fel.

6. Ständiga provokationer för att väcka bråk som aldrig går att vinna.

7. Känslan av overklighet, förvirring och att allt som tidigare fungerat i umgänget med andra inte gäller längre.

8. Trakassering av ens person och utseende att likna vid ”bara jag vill ha en sån som du”

9. Sexuell underdånighet där det kan förekomma sadistiska inslag.

10. Hot om våld, skrämsel och rädsla för vad som kan hända om något inte passar.

11. Slutligen, kontrollbehovet resulterar i våld både psykiskt och fysiskt där den drabbade fruktar för sitt liv.

Umgänget med en störd person är alltid lungt till en början, sedan ökar obehagen efterhand, det gäller att komma ifrån redan i ett tidigt skede medan orken och viljan finns kvar.

Det är lätt att tappa motståndskraften om man ständigt måste retirera och sätta sig själv i andra hand, som sagt fly i tid.

 

ÄR PSYKOPATER SMARTA ?

Gemensamt för alla psykopater är oförmågan att känna empati vilket är samvete, medkänsla och äkta ånger, man måste skilja på de kriminella och de sk.vardagspsykopaterna.

Vardagspsykopaten är oftast en smart person som i regel vinner sina framgångar utan att lämna åtalbara bevis, den intelligenta sidan gör att denna inte slår ihjäl folk och hamnar i fängelse.

Jag vill påstå att den kriminella typen saknar smarthet och självbevarelsedrift, de grova brotten som ger dom, fängelse och förvaring vittnar om det, ingen som är smart återfaller till samma synder och hamnar i fängelset gång efter gång.

Viktigt och något som inte tas upp i diskussionen är tunga droger, detta missbruk avtrubbar hjärnan och kan radera bort sinnen som empati och medkänsla, en drogad kan få samma förutsättningar som en ointelligent kriminell psykopat och utföra liknande handlingar.

Man kan då tänka sig en redan psykopatisk person som missbrukar droger, dubbelt upp alltså och en tickande bomb farlig för alla.

PSYKOPATEN DEN CHARMIGA BEDRAGAREN !

Det är kunskaper om människors beteende och vaksamhet som kan förhindra att man blir offer för en vardagspsykopat, det är i huvudsak dessa jag skriver om i min blogg.

Det finns även psykopatiskt störda personer som lever tillsynes vanliga liv men då och då mördar, våldtar och efteråt fungerar i sin omgivning som inget hänt, psykopati yttrar sig på många sätt men alla är farliga för de som drabbas.

Var man än befinner sig riskerar man att möta någon med psykopatiskt beteende, det är bara slumpen som avgör vem som väcker psykopatens intresse.

 Den som tror gott  ger av sig själv till psykopaten och hamnar snart i ett psykologiskt underläge som utnyttjas och är mycket svårt att ta sig ur.

De flesta som utsätts för denna vältaliga och intressanta person kan inte annat än imponeras och dras lätt med i falskspelet där förloraren på förhand är given.

Att vara en stabil människa med bägge fötterna på jorden hjälper inte, även den bästa kan öppna sitt innersta och ge psykopaten ett känslomässigt övertag och därmed makt.

I början är allt frid och fröjd, senare steg för steg, mer och mer tar psykopaten över och det slutar oftast i kaos för de drabbade.

Andras eftergifter gör bara psykopaten kortvarigt nöjd,det krävs alltid mer, en psykopat skaffar alltid nya anledningar att med makt vinna igen och igen.

En psykopat som inte ges makt är en nolla, graden av makt ger verktygen som behövs för att ytnyttja och skaffa övertag både mentalt och ekonomiskt.

Vi har sett grova mördare och förbrytare i vårt land som i sin strävan efter makt eller rikedom utfört vidriga samvetslösa dåd, de ligger långt upp på en tiogradig skala.

De grövsta med obegränsad makt har världen tidigare skådat, Hitler,Stalin och fler som utan samvete skapat död och förintelse i stor skala.

Tilläggas bör att de allra flesta psykopater tillhör kategorin vardagspsykopater eller de icke kriminella, de befinner sig någonstans i mitten eller strax över på den tiogradiga skalan och det är dessa som vi vanligtvis möter i vardagslivet.

De finns bland oss, ingen går säker när dessa mästare på manipulation spelar ut sin charm, de visar en utsida som döljer de psykopatiska dragen och har lärt sig vad andra vill höra och se.

I nära relation eller hemmet skaffar de full kontroll över hustru och barn, förolämpar, trakasserar, trycker ned och även våld är vanligt, det tar ifrån de drabbade människovärdet och orken samtidigt som de för omgivningen visar upp den charmiga och perfekta ytan.

En psykopat på arbetsplatsen ställer till kaos, slickar överordnade och ljuger om allt och alla för vinnings skull, trakasserar arbetskamrater speciellt de som inte fogar sig, ljuger och försöker få andra osams, det är ofta anledningen till att många inte orkar och söker annat arbete allt för att komma ifrån den pressande miljön.

Även här är det makt som styr psykopatens beteende, sjuklig strävan efter makt över andra och det vanliga att aldrig bli nöjd, att alltid måsta bevisa för sig själv och andra. JAG ÄR NÅGOT OCH DET SKA JAG VISA ER.

Psykopaten som befinner sig längst upp på den beslutande kedjan kräver nickedockor under sig, han är lagen och den som går emot försvinner illa kvickt, underordnade måste foga sig och de som slickar värst hamnar närmast honom, han kan rasera ett företag och förnekar i det längsta, han har aldrig gjort något fel och känner aldrig någon skuld.

 

ETT FÄNGELSET MED PSYKOPATEN SOM VÅRDARE

Kalla typer utan hjärta och samvete lurar bakom den spelade vackra ytan, när någon fallit för charmen börjar slakten av offrets personlighet,vilja och ork.

Att leva tillsammans med en psykopat är som att hamna i ett fängelse där fångvaktaren gör allt för att plåga och förnedra.

De kriminella psykopaterna som använder grovt våld och andra olagligheter tar polisen hand om men de smarta som vet lagarna kan plåga ostört.

De smarta plågar med psykiskt våld, förnedring, isolering, förolämpningar, sexuella vidrigheter och även örfilar,sparkar och slag som då sker i ensamhet utan vittnen.

Offret lever oftast utan att höras och synas men skulle en utomstående bry sig slutar det oftast med att den plågade och även andra får skulden för allt som hänt.

En psykopat tar aldrig på sig någon skuld, äkta ånger och medkänsla finns inte.

Allt som händer påstår psykopaten är offrets fel och detta ger honom rätt att straffa och förnedra.

Om du gjort så eller inte så hade allt varit bra men du får skylla dig själv när du gör mig arg påstår psykopaten och ger sig själv rätt i sitt handlande.

Offret gör sig liten, foglig och snäll för att vara tillags men det räcker inte, psykopaten hittar alltid nya anledningar till småkrig som måste vinnas igen och igen för alltid.

Det finns ingen lag som kan sätta dit en icke kriminell psykopat, de sår denna förorsakar syns oftast inte på ytan men skapar olycka och kaos i själslivet, den sortens smärtor är nog det plågosammaste en person kan utsättas för. 

Den som lyckas komma ifrån psykopaten har vunnit högsta vinsten i livets lotteri.